Verhuisbedrijf StudentVerhuisTeam

 • person Fournisseur
 • directions_boat National

Titel: Verhuizer Verhuisservice Verhuisbedrijf StudentVerhuisTeam NOTK

Service: Inpak service, verhuisservice, transportservice, ontruiming service, handyman service en verhuislift service.

Type: bedrijf, opslag, verhuizen in nl, Verhuizen internationaal

Beschrijving


DUTCH (FOR ENGLISH SEE BELOW)

Bent u op zoek naar een professionele verhuisbedrijf voor een lage prijs? Deze heeft u gevonden! Bij StudentVerhuisTeam betaalt u nooit meer teveel voor uw verhuizing/ transport/ontruiming. Bel met een van onze verhuisspecialisten via 085-9026808 voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.

BETAALBAAR | VAKKUNDIG | BETROUWBAAR

Boek nu uw verhuizing één week van tevoren en profiteer van onze 5% vroegboekkorting bovenop onze lage tarieven!! Ergens anders goedkoper? Stuur ons het offerte op en wij passen onze tarieven aan!

Diensten:

 • Inpak service
 • Transportservice
 • Verhuislift service
 • Particuliere sjouwhulp
 • Zakelijke sjouwhulp
 • Woning ontruimingen
 • Kantoor ontruimingen
 • Goedkope verhuizingen
 • Particuliere verhuizingen
 • Zakelijke verhuizingen
 • Spoed verhuizingen
 • Senioren verhuizingen
 • Studenten verhuizingen
 • Internationale verhuizingen
 • Projectverhuizingen
 • Schoolverhuizingen
 • Bibliotheek- en archief verhuizingen
 • Piano, witgoed en kostbare voertuigen verhuizingen
 • Handyman service (Boor- en timmerwerkzaamheden, gaten plamuren, behang aanbrengen en verwijderen, stuc werkzaamheden (verschillende soorten stuc waaronder betonlook), schuurwerkzaamheden, schilderwerkzaamheden (muur/plafond witten, deuren en kozijnen lakken), vloer leggen (laminaat, vinyl leggen etc.), gordijnen en lampen ophangen, meubels (de)monteren (kasten, tafels, bedden etc.), Hovenieren (onkruid verwijderen en heg bijknippen).
Tarieven

Verhuizer

Ontruimer

Klusser

Sjouwer

Overuren (na 8 werkuren)

€ 22,50 p/u (min. afname 3 uur)

€ 22,50 p/u (min. afname 3 uur)

€ 22,50 p/u (min. afname 3 uur)

€ 22,50 p/u (min. afname 3 uur)

€ 12,50 p/u boven het reguliere uurtarief

Bestelbus 10m31-4 uur

Bestelbus 10m35-8 uur

Bestelbus weekend 1-8 uur

Na 8 uur

Verhuiswagen 21m3 1-4 uur

Verhuiswagen 21m3 5-8 uur

Verhuiswagen weekend 1-8 uur

Na 8 uur

€ 70,- (ma t/m vrij)

€ 90,- (ma t/m vrij)

€ 110,- (za & zo)

€ 10,- p/u boven het reguliere tarief

€ 95,- (ma t/m vrij)

€ 125,- (ma t/m vrij)

€ 145,- (za & zo)

€ 10,- p/u boven het reguliere tarief

Verhuislift + Operator

€ 59,- p/u (min. afname 2 uur + voorrijkosten)

Voorrijkosten

Vanaf € 10,- per vakman (afhankelijk van uw locatie)

Brandstofkosten

€ 0,33 per km (vanaf het oude naar het nieuwe adres)

Trefwoorden: verhuizer, verhuizer gezocht, verhuizers gezocht, ervaren verhuizers, verhuisservice, verhuisdienst, goedkoop verhuizen, betaalbaar verhuizen, vakkundig verhuizen, betrouwbaar verhuisbedrijf, studenten verhuisservice, studenten verhuizers, studenten verhuis, senioren verhuizers, senioren verhuizing, senioren verhuizen, bedrijfsverhuizingen, kantoor verhuizing, opslag, opslag verhuizing, winkelverhuizing, inpakken, inpak service, inpak materialen, goedkope verhuizingen, zakelijke verhuizingen, direct verhuizen, met spoed verhuizen, spoedverhuizingen, verhuizen naar het buitenland, verhuizingen in Europa, verhuizen naar België/Duitsland/Luxemburg/Frankrijk/Zwitserland/Italië/Spanje/Portugal/Tsjechië/Polen/Zweden/Noorwegen, internationaal verhuizen, internationale verhuizingen, project verhuizingen, schoolverhuizing, school verhuizen, bibliotheek verhuizen, archief verhuizen, bibliotheek verhuizing, archief verhuizing, transport service, transport dienst, koeriersdienst, transporteren, goedkoop transporteren, goedkope transport, piano transport, piano verhuizen, piano transporteren, witgoed transport, witgoed verhuizen, witgoed transporteren, Ikea meubels vervoeren, Ikea meubels transporteren, motor transport, motor verhuizen, motor transporteren, bus huren, bus huren met chauffeur, verhuiswagen huren, verhuiswagen huren met chauffeur, losse sjouw hulp, krachtige sjouw hulp, verhuizers zonder verhuiswagen, verhuizers met verhuiswagen, ontruimen, woning leeg halen, woning ontruimingen, kantoor ontruimingen, ontruiming service, klusjesmannen, handyman, vakkundige klusjesman, verhuizers gezocht, verhuizers in Amsterdam, studenten verhuizers in Amsterdam, verhuizing Amsterdam, verhuisbedrijf Amsterdam, verhuizers in Den Haag, studenten verhuizers in Den Haag, verhuizing Den Haag, verhuisbedrijf Den Haag, verhuizers in Eindhoven, studenten verhuizers in Eindhoven, verhuizing Eindhoven, verhuisbedrijf Eindhoven, verhuizers in Groningen, studenten verhuizers in Groningen, verhuizing Groningen, verhuisbedrijf Groningen, verhuizers in Leiden, studenten verhuizers in Leiden, verhuizing Leiden, verhuisbedrijf Leiden, verhuizers in Rotterdam, studenten verhuizers in Rotterdam, verhuizing Rotterdam, verhuisbedrijf Rotterdam, verhuizers in Utrecht, studenten verhuizers in Utrecht, verhuizing Utrecht, verhuisbedrijf Utrecht.


ENGLISH

Title: Verhuizer Verhuisservice Verhuisbedrijf StudentVerhuisTeam NOTK

Service: Packing service, relocation service, transport service, evacuation service, handyman service and moving lift service.

Type: company, storage, relocation in nl, Moving internationally

Description

Are you looking for a professional removal company for a low price? You have found this! With StudentVerhuisTeam you will never pay too much for your relocation / transport / evacuation. Call one of our relocation specialists via 085-9026808 for more information or a free quote.

AFFORDABLE | PROFESSIONAL | FAST

Book your move one week in advance and make use of our 5% early booking discount on top of our low rates !! Anywhere else cheaper? Send us the quote and we will adjust our rates!

Services:

 • Packing service
 • Transport service
 • Moving lift service
 • Private lug help
 • Business lug help
 • Home evictions
 • Office evictions
 • Cheap relocations
 • Private relocations
 • Business relocations
 • Urgent removals
 • Senior removals
 • Student relocations
 • International relocations
 • Project removals
 • School relocations
 • Library and archive relocations
 • Piano, kitchen appliances and expensive vehicle removals
 • Handyman service (drilling and carpentry work, filling holes, applying and removing wallpaper, stucco work (various types of stucco including concrete look), sanding work, painting work (whitewashing walls / ceilings, painting doors and frames), laying floors (laminate, laying vinyl etc.) ), hang curtains and lamps, (dis) assemble furniture (cupboards, tables, beds, etc.), gardening (remove weeds and trim the hedges).
Prices

Mover

Clearer

Handyman

Lugger

Overtime (after 8 working hours)

€ 22,50 p/h (min. order 3 hours)

€ 22,50 p/h (min. order 3 hours)

€ 22,50 p/h (min. order 3 hours)

€ 22,50 p/h (min. order 3 hours)

€ 12,50 p/h above the regulair hourly rate

Delivery van 10m31-4 h

Delivery van 10m35-8 h

Delivery van weekend.1-8 h

After 8 hours

Moving van 21m3 1-4 h

Moving van 21m3 5-8 h

Moving van weekend 1-8 h

After 8 hours

€ 70,- (mon / fri)

€ 90,- (mon / fri)

€ 110,- (sat & sun)

€ 10,- p/h above the regulair hourly rate

€ 95,- (mon / fri)

€ 125,- (mon / fri)

€ 145,- (sat & sun)

€ 10,- p/h above the regulair hourly rate

Moving lift + Operator

€ 59,- p/h (min. order 2 hours)

Start-up costs

Starting at € 10 per workman (depending on your location)

Fuel costs

€ 0,33 per km (from the old to the new address)

Keywords: mover, mover wanted, movers wanted, experienced movers, moving service, moving service, cheap moving, affordable moving, professional moving, reliable moving company, student moving service, student moving, student moving, senior moving, corporate relocation, office relocation, storage, storage relocation, store relocation, packing, packing service, packing materials, cheap removals, business relocation, direct relocation, emergency relocation, relocation abroad, relocations in Europe, relocation to Belgium / Germany / Luxembourg / France / Switzerland / Italy / Spain / Portugal / Czech Republic / Poland / Sweden / Norway, international moving, project moving, school moving, library moving, archive moving, library moving, transport service, courier service, cheap transport, cheap transportation, piano transport, piano move, piano relocation, kitchen appliances transport, kitchen appliances move, kitchen appliances transportation, Ikea furniture transport, cheap Ikea furniture transportation, motor transport, motor move, motor transportation, bus rental, bus rental with driver, moving van rental, moving van rental with driver, lug help, powerful lug help, movers without moving van, movers with moving van, evacuation, evacuation of the house, evacuation of the office, evacuation service, handymen, handyman, skilled handyman, movers wanted, movers in Amsterdam, students movers in Amsterdam, moving Amsterdam, moving company Amsterdam, movers in The Hague, students movers in The Hague, moving The Hague, moving company The Hague, movers in Eindhoven, students movers in Eindhoven, moving Eindhoven, moving company Eindhoven, movers in Groningen, student movers i n Groningen, relocation Groningen, relocation company Groningen, movers in Leiden, student movers in Leiden, relocation Leiden, relocation company Leiden, movers in Rotterdam, student movers in Rotterdam, relocation Rotterdam, relocation company Rotterdam, movers in Utrecht, student movers in Utrecht, relocation Utrecht , moving company Utrecht.


T: 085-9026808

E: info@studentverhuisteam.nl

W: www.studentverhuisteam.nl